Peminjam Buku Paling Aktif Peminjam Buku Paling Aktif

Bagi tahun 2012, penerimanya ialah :-

1.    Puan Norlizawati binti Khalid (Jan Mac 2012)

2.    Encik Murad bin Isa (April Jun 2012)

3.    Puan Noor Alifah binti Abd. Hamid (Julai Sept. 2012)

4.    Puan Norlizawati binti Khalid

       (Sepanjang 2012 dan Sempena Hari Inovasi INSTUN 2012)

Aktiviti Tahunan Aktiviti Tahunan

Dalam menuju ke arah negara maju menjelang 2020, negara memerlukan modal insan yang mempunyai tahap pemikiran yang tinggi dan mampu berubah sejajar dengan perubahan semasa. Untuk itu, bekas YAB Perdana Menteri Malaysia, Tun Dr Mahathir Mohamad telah memperkenalkan banyak inovasi penting bagi memacu dan memperkembangkan negara untuk menuju ke arah negara maju yang dicita-citakan. Beliaulah yang bertanggungjawab mewujudkan Dasar Persyarikatan, Dasar Penswastaan, Dasar Pandang Ke Timur, Wawasan 2020, Bersih Cekap Amanah dan Dasar Penerapan Nilai-nilai Islam dalam Perkhidmatan awam di samping memperkenalkan penggunaan Kad Perakam Waktu,  Tag Nama, Fail Meja dan Manual Prosedur Kerja. Malah Penubuhan Pusat Pentadbiran Kerajaan di Putrajaya adalah hasil cetusan pandangan beliau yang ingin melihat perkhidmatan awam di Malaysia ke arah yang lebih cemerlang. Pameran yang diadakan ini memfokuskan kepada sumbangan beliau kepada pembangunan Negara di mana beliaulah yang bertanggungjawab mengubah negara Malaysia daripada negara pertanian kepada negara perindustrian. Pameran ini telah berlangsung dari 20 hingga 14 Disember 2012.

 

Kuiz

Bersempena dengan Pameran Ikon Inovasi Tun Dr Mahathir Mohamad, pertandingan kuiz telah diadakan bermula pada 20 hingga 23 November 2012. Sebanyak 8 soalan telah dikemukakan merangkumi maklumat-maklumat  yang dipaparkan pada ruang pameran di Perpustakaan INSTUN. Seramai 10 orang pemenang telah dipilih yang berjaya menjawab dengan betul dan dapat memberi pandangan yang diterima oleh pihak juri. 10 pemenang tersebut adalah terdiri daripada kakitangan INSTUN iaitu :-

 

BIL

NAMA

BAHAGIAN/SEKSYEN

1.

ERNI SAFURA BINTI AWANG

PEJABAT PENGARAH

2.

NOOR ALIFAH BT ABD HAMID

UKUR & PEMETAAN

3.

SITI AMINAH BT SAMSURI

TANAH

4.

ROHIDA BT ABD RASID

UKUR & PEMETAAN

5.

YUSNIZA BT USOP

SEKSYEN KEWANGAN

6.

NOR FAZLINA BT YUSOP

SEKSYEN KEWANGAN

7.

AZLEEN BT ALIAS

TANAH

8.

AHMAD SYAWAL BIN YEOP AZIZ

PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN

9.

NORMUSLIZA BT MOHAMAD

PENTADBIRAN

10.

HAIRINA BT PONICHAN

DOMESTIK

 

Soalan kuiz yang diutarakan adalah seperti berikut :-

  1. Apakah objektif utama Dasar Persyarikatan Malaysia?
  2. Tarikh 16 julai 1981 – 31 Oktober 2003 sangat signifikan dalam sejarah kepimpinan Negara. Tarikh tersebut merujuk kepada apa?
  3. Fail Meja, Manual Prosedur Kerja, penggunaan tanda nama@Name tag serta kad perakam waktu@punch card adalah sebahagian dari penerapan nilai-nilai positif. Kenyataan di atas merujuk kepada dasar apa dan di persidangan apakah ianya diumumkan?
  4. “Sesungguhnya bangsa yang berjaya ialah bangsa yang rajin dan sanggup menghadapi cabaran hidup”. Kenyataan di atas diungkapkan oleh Tun Dr. Mahathir sempena Perutusan Hari Kebangsaan ke-25 pada 30 Ogos 1982. Adakah ianya benar atau salah?
  5. Sila nyatakan cabaran paling utama dalam menjayakan Wawasan 2020.
  6. “Zaman ini bukan sahaja memerlukan kita mencari peluang-peluang baru, malahan kita perlu membentuk peluang-peluang dan untuk ini, cara-cara berfikir yang literal dan strategik adalah diperlukan”. Bila dan di program apakah Tun mengungkapkan kata-kata ini?
  7. Gagasan ini telah dikemukakan di dalam satu kertas kerja di Majlis Pelancaran Penubuhan Malaysian Business Council. Apakah tajuk kertas kerja tersebut?
  8. Dasar ini adalah salah satu cara dalam melaksanakan tugas membangunkan negara dan juga sebagai satu konsep kerjasama erat serta persefahaman antara sektor awam dan sektor swasta. Sila nyatakan nama dasar tersebut?
  9. Pada pandangan anda, bagaimanakah cara untuk menyemarakkan budaya inovasi di kalangan warga INSTUN ………………………………………………………………..

Aktiviti Bulan Julai Aktiviti Bulan Julai

Fungsi tradisi sebuah Perpustakaan adalah untuk menyediakan perkhidmatan rujukan dan penyelidikan kepada pengguna. Walaubagaimana pun Perpustakaan juga merupakan institusi yang bertanggungjawab melahirkan masyarakat yang gemar membaca. Justeru, di samping menyediakan perkhidmatan pinjaman, aktiviti-aktiviti galakan membaca juga diadakan khusus untuk kanak-kanak dan dewasa mengambil bahagian. Inilah Karnival Hari Terbuka INSTUN yang diadakan buat julung kalinya semenjak ia beroperasi sebagai institusi latihan dalam bidang tanah, ukur dan pemetaan serta teknologi maklumat dari tahun 2001. Aktiviti yang diadakan pada 7 Julai 2012 bertujuan untuk menarik perhatian dan minat orang ramai mengunjungi Perpustakaan dan seterusnya menggalakkan budaya membaca. Ia juga sebagai pendedahan Perpustakaan INSTUN kepada masyarakat sekitar. Tanpa pendedahan ini, masyarakat tidak akan mengetahui kemudahan dan prasarana yang terdapat di INSTUN.

 

Aktiviti Kanak-kanak

Galakan membaca dan cintakan ilmu perlu disemai bermula dari dalam keluarga sendiri. Pembacaan yang bermula dari rumah merupakan titik permulaan ke arah cintakan ilmu dan buku. Ibu bapa memainkan peranan sebagai pendorong utama terhadap lahirnya sikap gemar membaca di kalangan kanak-kanak. Sekiranya ibu bapa gemar membaca, tabiat ini akan lebih mudah dipupuk di kalangan kanak-kanak. Justeru, aktiviti galakan membaca perlu dijadikan asas yang kukuh untuk menyemai dan menggalakkan minat membaca di kalangan kanak-kanak. Antara aktiviti yang boleh dilaksanakan adalah bercerita, kraftangan, boneka, melukis dan mewarna.

Bagi tujuan memupuk sifat gemar membaca di kalangan kanak-kanak, Sempena Hari Terbuka INSTUN 2012, pihak Perpustakaan telah mengadakan beberapa aktiviti menarik dengan menjemput kanak-kanak anak warga INSTUN dan daripada tadika berdekatan bagi menyertai aktiviti ini. Aktiviti yang diadakan meliputi pertandingan mewarna, musical chair, pertandingan meniup belon dan berebut gula-gula.  

Aktiviti yang diadakan ini telah mendapat sambutan yang amat menggalakkan di kalangan para peserta dan keluarga serta masyarakat sekitar INSTUN. Mereka amat mengharapkan agar program seumpama ini dilaksanakan lagi pada masa-masa akan datang.

 

Aktiviti Dewasa

Pameran 5 Perdana Menteri

Pameran 5 Perdana Menteri Malaysia telah berlangsung di Perpustakaan INSTUN bermula pada 5 hingga 20 Julai 2012. Pameran yang mempamerkan lima bekas Perdana Menteri Malaysia ini diadakan bertujuan mengingatkan kembali kepada tokoh-tokoh berkenaan yang banyak berjasa kepada negara. Sumbangan mereka amat bermakna dari memperoleh kemerdekaan tanah air hinggalah membawa Malaysia untuk muncul sebagai sebuah negara yang dikenali, disegani dan dihormati di mata dunia.

 

Kuiz Sempena Pameran

Pertandingan kuiz telah diutarakan berpandukan kepada maklumat yang boleh didapati daripada ruang pameran Perpustakaan. Pertandingan kuiz ini telah menarik penyertaan yang agak memberansangkan daripada kakitangan INSTUN. Seramai tiga orang pemenang telah dipilih dan hadiah telah disampaikan pada Majlis Perhimpunan Bulanan INSTUN Bil. 7/2012 pada 13 September 2012 di Auditorium INSTUN.

Aktiviti Bulan Ogos - Disember Aktiviti Bulan Ogos - Disember

Bagi menyemarak dan memupuk tabiat sikap suka membaca di kalangan masyarakat, program dan aktiviti yang berkaitan dengan pembacaan perlu dilaksanakan secara berterusan dan lebih menarik untuk menggalakkan masyarakat  sentiasa mengunjungi Perpustakaan dan menggunakan kemudahan bagi mengakses pelbagai maklumat yang boleh diperolehi. Inovasi berkait rapat dengan pembacaan. Tanpa membaca, ilham dan idea sukar untuk diperoleh. Dan untuk mencapai tahap pemikiran yang tinggi, kreatif dan inovatif memerlukan kepada penjanaan sumber maklumat yang boleh diperoleh menerusi amalan membaca. Justeru, Bersempena dengan sambutan Hari Inovasi, Perpustakaan telah menganjurkan beberapa aktiviti bagi menggalakkan dan menumbuhkan lahirnya budaya membaca di kalangan warga INSTUN. Perpustakaan telah melaksanakan aktiviti-aktiviti seperti berikut :-

1.    Pameran Ikon Inovasi Tun Dr. Mahathir Mohamad

2.    Kuiz sempena Pameran Inovasi

3.    Pertandingan Eureka

4.    Pertandingan Mewarna untuk kanak-kanak