Peminjam Buku Paling Aktif Peminjam Buku Paling Aktif

Bagi tahun 2014, penerimanya ialah :-

1. En. Khairul Azar B. Omar (Januari -  Mac 2014)

2. Cik Norsilah Bt. Abu Bakar (April - Jun 2014)

3. En. Mohd Sabli B. Bakri  (Julai - September 2014)

4. Sa'adiah Bt. Mohd Ali (Oktober - Disember 2014)