Peminjam Buku Paling Aktif Peminjam Buku Paling Aktif

TEMPOH

PENERIMA

BAHAGIAN

Januari Mac 2016

Zahar B. Sapar

Pengurusan & Perundangan Tanah

April Jun 2016

Nurul Afizal Bt. Zainal Abidin

Pengurusan & Perundangan Tanah

Julai September 2016

Junainah Bt. Abd Rahman

Penyelidikan dan Pembangunan (R&D)

Oktober Disember 2016

Norlizawati Bt. Khalid

Pentadbiran dan Kewangan