Peminjam Buku Paling Aktif Peminjam Buku Paling Aktif

TEMPOH

PENERIMA

BAHAGIAN

Januari Mac 2017

Junainah Bt. Abdul Rahman

Penyelidikan dan Pembangunan

April Jun 2017

Junainah Bt. Abdul Rahman

Penyelidikan dan Pembangunan (R&D)

Julai September 2017

Mohd Nazri B. Mulup

P & P Tanah

Oktober Disember 2017

Ahmad Kamal Ihsan Bin Anuar

P & P Tanah


Koleksi Kata-Kata Hikmah 2017 Koleksi Kata-Kata Hikmah 2017

NOVEMBER 2017                                               DISEMBER 2017