Fotokopi Fotokopi

Pengguna boleh membuat salinan sesuatu bahan tertakluk kepada AKTA HAK CIPTA 1987 dan AKTA HAK CIPTA (Pindaan) 1990. Perkhidmatan fotokopi ini dikendalikan oleh kakitangan perpustakaan.