Maklumat Korporat Maklumat Korporat

Fungsi Fungsi

  1. Bertanggungjawab mengurus, mentadbir dan melaksanakan aktiviti dan perkhidmatan Perpustakaan sebagai pusat rujukan yang berkesan
  2. Merancang dan menggubal dasar berkaitan kemajuan Perpustakaan melalui :-
  • Pembinaan dan pendigitan koleksi;
  • Penyelenggaraan koleksi;
  • Pendokumentasian bahan;
  • Perkhidmatan rujukan dan perujukan; dan
  • Melaksanakan program pendidikan pengguna

3.  Bertanggungjawab mengurus dan menyelenggara sistem Perpustakaan Berkomputer (Sistem ILMU)

4.  Merancang, mengurus pembangunan dan perkembangan teknologi maklumat serta komunikasi perpustakaan; dan

5.  Menjalin hubungan strategik dan kerjasama dengan Perpustakaan di institusi lain.