Keahlian Keahlian

A. KEAHLIAN.

1. Terdapat dua (2) kategori keahlian iaitu:

     a)   Keahlian tetap.

           i) Kakitangan INSTUN (menjadi ahli secara automatik apabila melaporkan diri di INSTUN).

     b)   Keahlian sementara.

           i)  Peserta kursus INSTUN.

          ii)  Kakitangan kontrak, sambilan/sementara dan pelatih insustri.

2. Urusan pendaftaran boleh dibuat di kaunter Perpustakaan INSTUN dengan mengisi borang permohonan keahlian.

B. BUKAN AHLI.

   Pengguna dari kalangan penyelidik dan pelajar IPTA/IPTS, lain-lain kakitangan kerajaan dan swasta hanya boleh membuat rujukan sahaja dengan kebenaran Pustakawan INSTUN.