Pendidikan Pengguna Pendidikan Pengguna

Perpustakaan akan menyediakan satu jadual pendidikan pengguna untuk mendedahkan pengguna kepada aspek pencarian bahan di perpustakaan, CD-ROM, pangkalan data dan Internet.