Perkhidmatan Rujukan Maklumat Perkhidmatan Rujukan Maklumat

Perkhidmatan ini bertujuan membantu pengguna yang mempunyai masalah berkaitan dengan perkhidmatan dan koleksi perpustakaan boleh berjumpa dengan pustakawan dan kakitangan kaunter yang bertugas untuk mendapatkan nasihat. Rujukan juga boleh dibuat melalui telefon, surat, faks dan e-mail.