Selective Dissemination of Information (SDI) / Current Awareness Service (CAS) Selective Dissemination of Information (SDI) / Current Awareness Service (CAS)

Perkhidmatan Maklumat Terpilih (SDI) dan Perkhidmatan Kesedaran Semasa (CAS) juga disediakan untuk pengguna. Perkhidmatan ini akan memaklumkan pengguna mengenai sesuatu penemuan baru atau sesuatu maklumat semasa mengenai sesuatu bidang atau minat seorang pengguna.