Perkhidmatan Sistem Perbekalan Penerbitan Perkhidmatan Sistem Perbekalan Penerbitan

Perkhidmatan ini disediakan hanya untuk kakitangan INSTUN sahaja. Kakitangan INSTUN yang hendak menggunakan perkhidmatan ini perlulah mendapatkan permohonan dan kebenaran bertulis dari Ketua Bahagian atau unit masing-masing. Pengguna boleh meminta perpustakaan meminjam bahan sama ada buku atau artikel atau apa sahaja dari perpustakaan lain sekiranya bahan yang diperlukan tiada dalam koleksi perpustakaan INSTUN. Mereka juga hendaklah menyatakan persetujuan untuk membayar kos fotokopi, pos, telefon, faksimilie dan internet jika berkaitan.