Tempahan Tempahan

Pengguna boleh membuat tempahan bahan yang masih dalam pinjaman pengguna lain atau bahan yang sedang diipamerkan di rak koleksi terkini dengan mengisi borang tempahan yang telah disediakan. Tempahan boleh dibuat melalui WebOPAC, telefon dan kaunter perkhidmatan di perpustakaan. Penempahan diberi tempoh tujuh hari untuk mengambail buku/bahan berkenaan dan tempahan dianggap terbatal sekiranya tidak diambil dalam tempoh yang ditetapkan.