Jaringan Jaringan

Perpustakaan Negara Malaysia
 

 

JABATAN / AGENSI

 1. Kementerian Air Tanah dan Sumber Asli (KATS)

 2. Jabatan Alam Sekitar (JAS)

 3. Jabatan Biokeselamatan (JBK)

 4. Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian (JKPTG)

 5. Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia (JMG)

 6. Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS)

 7. Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara (PERHILITAN)

 8. Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia (JPSM)

 9. Jabatan Taman Laut Malaysia (JTLM)

 10. Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM)

 11. Institut Penyelidikan Hidraulik Kebangsaan Malaysia (NAHRIM)

 12. Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM)

 

 

 

 

PERPUSTAKAAN AKADEMIK

 1. Universiti Pendidikan Sultan Idris

 2. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

 3. Universiti Teknikal Malaysia Melaka

 4. Universiti Sultan Zainal Abidin

 5. Universiti Teknologi MARA

 6. Universiti Malaysia Terengganu

 7. Universiti Malaysia Sabah

 8. Universiti Malaysia Pahang

 9. Universiti Kebangsaan Malaysia

 10. Universiti Malaysia Kelantan

 11. Universiti Malaya

 12. Universiti Putra Malaysia

 13. Universiti Sains Islam Malaysia

 14. Universiti Malaysia Perlis

 15. Universiti Sains Malaysia

 16. Universiti Teknologi Malaysia

 17. Universiti Utara Malaysia

 18. Universiti Malaysia Sarawak

 19. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia

 20. Universiti Pertahanan Nasional Malaysia

 21. Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan

 22. Open University Malaysia

 23. Universiti Tenaga Nasional

 24. Universiti Multimedia

 25. Universiti Teknologi Petronas

 26. Persatuan Pustakawan Malaysia

Jaringan logo Jaringan logo

 

 

 

Perpustakaan Negara Malaysia Universiti Pendidikan Sultan Idris
 Universiti Teknikal Malaysia Melaka