Jaringan Jaringan

PERPUSTAKAAN AKADEMIK

 1. Perpustakaan Negara Malaysia
 2. Universiti Pendidikan Sultan Idris
 3. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
 4. Universiti Teknikal Malaysia Melaka
 5. Universiti Sultan Zainal Abidin
 6. Universiti Teknologi MARA
 7. Universiti Malaysia Terengganu
 8. Universiti Malaysia Sabah
 9. Universiti Malaysia Pahang
 10. Universiti Kebangsaan Malaysia
 11. Universiti Malaysia Kelantan
 12. Universiti Malaya
 13. Universiti Putra Malaysia
 14. Universiti Sains Islam Malaysia
 15. Universiti Malaysia Perlis
 16. Universiti Sains Malaysia
 17. Universiti Teknologi Malaysia
 18. Universiti Utara Malaysia
 19. Universiti Malaysia Sarawak
 20. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
 21. Universiti Pertahanan Nasional Malaysia
 22. Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan
 23. Open University Malaysia
 24. Universiti Tenaga Nasional
 25. Universiti Multimedia
 26. Universiti Teknologi Petronas
 27. Persatuan Pustakawan Malaysia

(Sila klik pada logo untuk capaian kecuali item 27)

Jaringan logo Jaringan logo

 

Perpustakaan Negara Malaysia Universiti Pendidikan Sultan Idris
 Universiti Teknikal Malaysia Melaka